14. marts 2015, Savage Rose

Billetter

Køb billetter her:

Josefine Mode, Hovedgaden 4, Hvalsø

Eller på ebillet

ebillet

Hermed indkaldes til generalforsamling

Onsdag d. 11. marts kl. 19.00 i Spisehuset, Hvalsø hovedgade 4330 Hvalsø Dagsorden i henhold til vedtægterne Forslag, der ønskes behandlet til afstemning på den ordinæregeneralforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage førgeneralforsamlingen.